ស្វាគមន៏អ្នកមកកាន់AMS Bridge​Blue។​

​​AMS Bridge​Blue គឺជាភ្នាក់ងារផ្ដល់ពត័មានពាក់ពន្ធ័នឹងការសិក្សា​អន្តោប្រវេសន៏និងការងារ ជាសកលមួយ។​ពួកយើងមាន​កេរ្តិ៏ឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងការជំរុញនិងរៀបចំសិស្សទៅសិក្សានៅបរទេស។​ ការិយាល័យធំរបស់យើងស្ថិតនៅប្រទេសអូស្រ្ដាលីជាមួយនឹងសាខាផ្សេងៗទៀតនិងមានដៃគូសហការជាមួយនឹង៤០០សាកលវិទ្យាល័យលើពិភពលោក។ AMS Bridge Blue ប្រមូលផ្ដុំដោយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹង២០ភាសានិងមានបទពិសោធន៏ខ្ពស់ខាងផ្នែកអប់រំនិងវិស័យអន្តោប្រវេសន៏ដែលធ្លាប់ជួយសិស្សានុសិស្ស៦០សញ្ជាត្តិផ្សេងគ្នាទៅសិក្សានៅបរទេស។

គោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • ជួយអតិថិជនជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ធាការនិង​ការទៅសិក្សានៅបរទេសជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាជម្រើសរបស់អតិថិជន។​​​​

 • លើកកម្ពស់សម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិតាមរយៈជំនាញផ្នែកអាជីវកម្មជាច្រើនរបស់យើង។

 • ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដោយមានភាពស្មោះត្រង់និងភាពសុចរិត។

 • ផ្តល់នូវដំបូន្មានទាក់ទងនឹងរបៀបរស់នៅនិងការចំណាយនៃការរស់នៅក្រៅប្រទេស។

 • រក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយអតិថិជននិងផ្តល់ជំនួយនៅពេលមានបញ្ហាណាមួយឬសំណួរទូទៅខណៈពេលដែលពួកគេទៅដល់បរទេស។​

 • ​រក្សាបាននូវវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការងាររបស់យើង។

 • ​ប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យានៃការផ្តល់សេវាអប់រំនិងដៃគូរបស់យើង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • លើកកំពស់ការអប់រំ, ការងារស្មគ្រ័ចិត្តនិងការធ្វើចំណាកស្រុកតាមរយៈបណ្តាញជាសកលនៃការិយាល័យរបស់យើង។

អត្រាភាគរយទទួលបានភាពជោគជ័យរបស់យើង

សម្រេចលើទិដ្ឋាការសិស្ស​ចំនួន៩៦ 96
សម្រេចលើទិដ្ឋាការនៃការធ្វើចំណាកស្រុកចំនួន៩៧ 97
ដៃគូរទិដ្ឋាការ ៩៩ 99
និយោជកឧបត្ថម្ភទិដ្ឋាការ ៩៥ 95
ទិដ្ឋាការផ្សេងទៀត ៩៨ 98

AMS Bridge Blue​ ផ្តល់នូវការប្រឹក្សាអំពី វគ្គសិក្សា កម្មវិធីសិក្សា, សាលារៀន វិទ្យាស្ថាន និងសាកលវិទ្យាល័យនានា។ យើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការជ្រើសរើសយកកម្មវិធីសិក្សា និងស្ថាប័នដែលល្អបំផុត, ដែលបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ ទាក់ទងមកយើងប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងពត៌មានបន្ថែមទៀតអំពី AMS Bridge Blue និងសេវាកម្មរបស់យើង។

ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយជាសកលរបស់ AMS Bridge Blue​ ប្រចាំឆ្នាំ 2017-18

អំពីខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ

 • AMS Bridge Blue បោះពុម្ពនូវខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយប្រចាំឆ្នាំដោយមានការគាំទ្រពីដៃគូសហការនៃការផ្តល់សេវាអប់រំរបស់យើងមានលក្ខណៈពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សានៅបរទេសសម្រាប់សិស្សនិស្សិតអន្ដរជាតិ។

 • ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះមាននៅក្នុងការិយាល័យទាំងអស់របស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោក (21 ប្រទេស)។

 • កំណែនាពេលខាងមុខនេះជាលើកទី 13 របស់យើនៃការបោះពុម្ពផ្សាយ។

 • សៀវភៅផ្សព្វផ្សាយនេះជាមគ្គុទេសដ៏សំខាន់សម្រាប់សមាជិក AMS Bridge Blue របស់យើងដើម្បីប្រើលើការលើកកម្ពស់ការអប់រំតាមរយះដែគូសហការរបស់យើង។