ពិពណ៌ស្តីពីការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ធ្វើឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជា

សូមកុំខកខានសំរាប់ឱកាសដ៏ល្អមួយនេះ អញ្ជើញចុះឈ្មោះសម្រាប់អាហារូបករណ៍
តំណាងសាលាមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការធ្វើបទបង្ហាញព្រមទាំងពិភាក្សាអំពីជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការ សិក្សារបស់អ្នក
ស្វែងយល់ពីរបៀបចុះឈ្មោះនិងដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ សិស្សរបស់អ្នក

ទីក្រុងសៀមរាប
កាលបរិច្ឆេទ: 5 វិច្ឆិកា 2016 (ថ្ងៃសៅរ៌)
ម៉ោង: 12pm-5pm
ទីកន្លែង: សណ្ឋាគារអង្គរខេមរា ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិសាលាកន្សែង ឃុំស្វាយដង្គុំ សៀមរាប កម្ពុជា

ទីក្រុងភ្នំពេញ
កាលបរិច្ឆេទ: 6 វិច្ឆិកា 2016 (ថ្ងៃអាទិត្យ)
ម៉ោង: 1pm-5pm
ទីកន្លែង: សណ្ឋាគារ Raffles Hotel Le Royal ថិវីដូនពេញ សង្កាត់វត្តភ្នំ ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ការចូលរួមកម្មវិធីនេះមិនតម្រូវអោយបង់ថ្លៃ ប៉ុន្តែត្រូវចុះឈ្មោះតាមតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបាន e-Ticket ក្នុងការចូលរួមនិងចាប់រង្វង់

សំរាប់ទីក្រុង សៀមរាប ចុះឈ្មោះតាមតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ
http://amsbridgeblue.com/event/cambodia2

សំរាប់ទីក្រុង ភ្នំពេញ ចុះឈ្មោះតាមតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ
http://amsbridgeblue.com/event/cambodia

សាលាដែលបានចូលរួម
Academies Australasia | CQUniversity | English Language Company | Flinders University | Holmesglen Institute | James Cook University Brisbane | Kent Institute | RMIT | Southern Cross University | TAFE NSW | University of Southern Queensland | USQ Sydney – Canterbury Education Group | William Angliss

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំនួរ ឬ ចំងល់ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ
AMS Bridge Blue កម្ពុជា អគារកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី១៨ ផ្ទះលេខ៣១៥ ផ្លូវព្រះមុន្នីវង្សកែងព្រះអង្គឌួង រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
m: 089 626 722 | t: 023 96 23 24
e: cambodia@amsbridgeblue.com
www.AMSBridgeBlue.com