ពិពណ៌ការសិក្សា និងការរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្នុងឆ្នាំ២០២០

ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកតំណាងសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី!! ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកសាលានិងការចំណាយដែលមានតម្លៃសមរម្យ, ជម្រើសនៃការសិក្សាដ៏ល្អបំផុត, លក្ខខណ្ឌ័ និងបែបបទផ្សេងៗទៀតនៃទិដ្ឋាការសិស្សក្នុងការទៅសិក្សា និងរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី យើងនឹងផ្ដល់ចម្លើយទាំងនេះជូនលោកអ្នក។

កាលបរិឆ្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី​៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០ (ថ្ងៃសៅរ៍)

ពេលវេលា៖ ២:០០ ដល់ ៥:០០ រសៀល

ទីកន្លែង៖ សណ្ឋាគារ Raffles Hotel Le Royal (រុក្ខវិថី៩២​ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ)

 

ចុចលើlinkដើម្បីចុះឈ្មោះទទួលយកសំបុត្រអេឡិចត្រួនិចចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ៖

https://amsbbgroup.com/event/Study-and-Live-in-Australia-2020-Expo-Phnom-Penh-07-Mar-2020.php

 

អេ អិម អេស ប៊្រីជប៊្លូ គឺជាផ្នែកមួយនៃ អេ អិម អេសប៊ីប៊ីគ្រុប ដែលទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីបណ្ដាប្រទេស និងមានការិយាល័យនៅក្នុង២៤ប្រទេសផ្សេងៗគ្នា ជាមួយនឹងការិយាល័យកណ្ដាលក្នុងទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលនិយាយភាសាចំនួន២០ខុសៗគ្នា ហើយមានតំណាងសកលវិទ្យាល័យលើសពី៤០០ជាដៃគូរ។​​ អេ អិម អេស ប៊្រីជប៊្លូ យើងមានភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីរអន្តោរប្រវេស ដើម្បីជួយលោកអ្នកបន្តបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា ឫការពន្យាទិដ្ឋាការ និងការរៀបចំសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយស្របតាមច្បាប់ និងលក្ខត្តិកៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី។​

 

រៀបចំដោយ អេ អិម អេស ប្រ៊ីជប្លូ កម្ពុជា

ការិយាល័យ៖ ជាន់ទី១១នៃអាគារ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិភ្នំពេញ #៣៦ ផ្លូវ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ខណ្ឌ័ ៧មករា ភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ៖ ០២៣ ៩៥៥ ៨៥៧ / ០៨៩ ៦២៦ ៧២២

អីមែល៖ cambodia@amsbridgeblue.com

វេបសាយ៖ www.AMSBridgeBlue.com