Việc nhập cư hiện đại vào Úc bắt đầu vào năm 1788 khi thuộc địa Hoàng gia Anh đầu tiên của New South Wales được thành lập. Ngày nay, một nửa sự tăng trưởng tổng thể của dân số Úc là do nhập cư và đất nước này được gọi là quốc gia của người di cư. Chúng tôi tự hào đã hỗ trợ hàng ngàn người đã đến và định cư thành công tại Úc trong 10 năm qua. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tất cả các lĩnh vực của các loại visa Úc như visa tay nghề, kinh doanh, sinh viên, tài trợ, gia đình và nhân đạo.

Chúng tôi hiểu rằng quyết định chuyển đến một quốc gia khác là một lựa chọn thay đổi cuộc sống. Bản thân là người nhập cư, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đang cân nhắc nhập cư xứng đáng được cung cấp thông tin chính xác và dịch vụ công bằng. Các đại lý di trú đã đăng ký của chúng tôi và cam kết đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp cao được quy định bởi Bộ quy tắc ứng xử (wwww.mara.gov.au/becoming-an-agent/professional-standards-and-obligations/code-of-conduct) của MARA (www.mara.gov.au).

Chính phủ Úc cũng tin rằng những cư dân mới nên được tạo điều kiện học tập và tìm hiểu về quốc gia, di sản, ngôn ngữ, phong tục tập quán, giá trị sống và cuộc sống tại Úc và được phép nộp hồ sơ nhập tịch khi họ đủ điều kiện. Chương trình tiếng Anh nhập cư dành cho người lớn (AMEP) cung cấp 510 giờ học tiếng Anh miễn phí cho người nhập cư theo các loại visa kỹ năng, bảo lãnh diện đoàn tụ gia đình và nhân đạo, giúp họ học tiếng Anh cơ bản để hỗ trợ cho việc ổn định cuộc sống tại Úc trong thời gian đầu.

Nếu bạn mong muốn tìm hiểu về việc nhập cư/ định cư Úc, vui lòng liên hệ với đội ngũ luật sư tư vấn của chúng tôi
info@amsbridgeblue.com