Chọn khóa học và trường của bạn

Nếu bạn quan tâm đến việc học tập tại Hoa Kỳ, điều đầu tiên cần làm là tìm hiểu về trường hoặc chương trình phù hợp nhất với bạn. Chỉ những trường được chứng nhận bởi Chương trình Sinh viên và Trao đổi sinh viên mới được phép nhận sinh viên quốc tế.

Xác nhận từ trường

Khi bạn nhận được thư chấp nhận vào một trường được Chương trình Sinh viên và Trao đổi sinh viên chứng nhận, nhân viên trường được chỉ định của bạn (DSO) sẽ cung cấp cho bạn một tài liệu gọi là Mẫu I-20, “Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tình trạng không di dân”. Mẫu I-20 là một bản ghi giấy về thông tin của bạn trong cơ sở dữ liệu được gọi là SEVIS. Các trường mà bạn đăng ký sẽ gửi cho bạn một Mẫu I-20 qua đường bưu điện. Trước khi bạn nộp đơn xin trả lệ phí sinh viên I-901, bạn phải chọn một trường và sử dụng Mẫu I-20 đó để trả lệ phí I-901 và nộp đơn xin visa sinh viên chính xác.

Thanh toán học phí

Quy định yêu cầu tất cả sinh viên diện F và M tương lai phải trả phí Hệ thống Thông tin Du khách Trao đổi và Sinh viên I-901 (SEVIS) trước khi Bộ Ngoại giao cấp visa cho bạn.

Xin Visa

Sau khi được chấp nhận vào một trường được chứng nhận SEVP và nhận được biên lai thanh toán phí I-901, bạn có thể nộp đơn xin visa tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ.B13

Chuyến đi của bạn đến Hoa Kỳ

Trước khi bạn đến Hoa Kỳ, hãy làm quen với các loại tài liệu khác nhau mà bạn có thể cần. Hãy mang theo tài liệu gốc của bạn với bạn mọi lúc. Và lưu ý là không để chúng trong hành lý ký gửi của bạn.

Bạn cũng nên làm ít nhất hai bộ bản sao của các tài liệu này: một bản ở nhà và một bản sao để đưa cho các quan chức nhà trường của bạn. Dưới đây là danh sách các tài liệu nhập cư quan trọng:

• Passport

• Visa

• Mẫu I-20

• Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tình trạng không di dân

Đến Mỹ

Đến Hoa Kỳ sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời nếu bạn đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

Mẫu I-94

Mẫu I-94, “Hồ sơ đến/đi” là một hồ sơ quan trọng. Nó cho thấy rằng bạn đã được nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ, hạng nhập học và thời gian lưu trú được phép. Điều rất quan trọng là thông tin trên hồ sơ là chính xác. Sự không nhất quán giữa thông tin trên Mẫu I-94 và hồ sơ Hệ thống Thông tin Khách trao đổi và Sinh viên (SEVIS) có thể làm giảm cơ hội giao diện hệ thống thành công. Đặc biệt, điều này có thể gây ra vấn đề với việc xác minh trạng thái cho số An sinh xã hội.

Tốt nhất là bạn hãy liên hệ với trường ngay sau khi nhập cảnh để không bị hỏi về sự hiện diện của bạn.