Bạn muốn du học Canada như thế nào?

Hãy tưởng tượng bạn đang nghiên cứu sinh học biển ở Bờ Tây Canada, học lịch sử Pháp-Canada ở Quebec hoặc theo học trường ẩm thực ở Halifax! Nếu đó phù hợp với sở thích của bạn, thì hãy đến học tại các trường học và chương trình ở Canada mang lại trải nghiệm đa văn hóa thú vị được giảng dạy bởi một số giảng viên hàng đầu thế giới.

Nhận ngay giấy phép du học

  • Để học tập tại Canada, bạn có thể cần giấy phép du học và / hoặc visa du lịch.
  • Chuẩn bị du học
  • Tìm hiểu những gì bạn cần làm trước khi bạn xin giấy phép du học ở Canada.
  • Xác định khả năng của bạn.
  • Xin giấy phép du học.

Gia hạn Giấy phép Du học của bạn

Bạn nên nộp đơn xin gia hạn giấy phép du học ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép hiện tại của bạn hết hạn.

Làm việc trong khi thời gian học

Có thể làm việc tại Canada, trong khi bạn đang ở đây với tư cách là sinh viên, theo bất kỳ chương trình làm việc nào của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) dành cho sinh viên. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ cần phải xin giấy phép lao động sinh viên.

Bạn có thể làm việc trong khuôn viên trường tại cơ sở nơi bạn học mà không cần giấy phép lao động nếu bạn là sinh viên toàn thời gian tại một tổ chức sau trung học công lập, chẳng hạn như cao đẳng hoặc đại học, hoặc collège d’enseignement général et professionnel (CEGEP) ở Quebec, một tổ chức sau trung học tư nhân hoạt động theo các quy tắc và quy định tương tự như một tổ chức công cộng, và nhận được ít nhất 50% lương cho các hoạt động tổng thể của mình từ các khoản trợ cấp của chính phủ (hiện tại chỉ có các tổ chức giáo dục đại học tư nhân ở Quebec đủ điều kiện) hoặc một tổ chức tư nhân Canada được luật tỉnh ủy quyền để cấp bằng và bạn có giấy phép du học hợp lệ.

Ở lại Canada sau khi tốt nghiệp

Bạn có thể ở lại Canada với tư cách là thường trú nhân hoặc làm việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Để làm việc tại Canada sau khi tốt nghiệp, bạn phải xin giấy phép lao động theo Chương trình Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWPP). Nếu bạn muốn ở lại Canada với tư cách là thường trú nhân sau khi tốt nghiệp, có một số chương trình có sẵn, mỗi chương trình sẽ có yêu cầu đầu vào riêng.