Gửi các bạn Du học sinh,

Vào một ngày trong năm 1938, John Dewey kêu gọi một nhóm các nhà sư phạm tìm hiểu ” Giáo dục là gì?” Sau đó, vào cuối những năm 1940, Philip W. Jackson sau khi đã tìm hiểu về các đề tài này của Dewey, đã rất tâm huyết dành 60 năm tiếp theo để tiếp tục việc nghiên cứu này để cho ra đời kết luận thú vị về giáo dục. Giáo dục là gì? Đây là một lý giải theo triết lý đã được nghiên cứu chuyên sâu trong việc làm sao chúng ta có thể chuyển giao kiến thức trong xã hội loài người và hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đó như thế nào.

Những cách tiếp cận giáo dục thời đó phải theo phương pháp kinh nghiệm nghiêm khắc, nhắm đến việc tìm ra những phương pháp thực tế cho giáo viên và những nhà quản lý giáo dục. Jackson cho rằng chúng ta không những chỉ học về cách làm sao để cải thiện những phương pháp hiện tại, mà còn phải tìm hiểu bản chất ý nghĩa của giáo dục.Chúng ta cần phải trả lời câu hỏi của Dewey bằng cách liên tục cải tiến giáo dục từ nền tảng vững chắc lên. Thông qua nhiều ý kiến trái chiều của những người bình luận về quan điểm của Dewey, Jackson cũng kêu gọi Hegel, Kant và Paul Tillich làm sáng tỏ vấn đề làm sao xã hội có thể truyền lại kiến thức cho những thế hệ kế thừa.

Suy ra từ ẩn ý của những nhà nghiên cứu này đã đưa Jackson đến kết luận rằng giáo dục là gốc rễ của các chuẩn mực đạo đức.

Đã từng có thời điểm các trường học đưa vào tranh luận các vấn đề thuộc hệ tư tưởng, Giáo dục là gì? Đó là lời kêu gọi sôi nổi để hướng sự tập trung của chúng ta một lần nữa vào vấn đề theo Jackson là muc tiêu nền tảng của giáo dục: giúp người học tiếp thu được những kiến thức của giáo viên , và phát triển thành một thế hệ giỏi giang hơn.

Các lựa chọn chương trình học

 • Phổ thông trung học

 • Đại học (Đại học hoặc sau đại học)

 • Học viện chuyên ngành hoặc cao đẳng tư thục

 • Cao đẳng công lập

 • Chương trình du học (1 học kỳ hoặc 1 năm)

 • Các chương trình khác

Các vấn đề Bạn cần suy nghĩ trước khi tiến hành

 • Bạn mong muốn sẽ đạt bằng cấp gì?

 • Bạn muốn học ở thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia nào?

 • Bạn yêu thích lãnh vực nào?

 • Mục tiêu nghề nghiệp của bạn?

 • Trình độ Anh ngữ (nếu Anh ngữ không phải là ngôn ngữ chính của bạn)?

 • Ngân sách của Bạn?

 • Bạn dự định khóa học trong bao lâu?

Các thông tin và lời khuyên của chúng tôi hoàn toàn khách quan và không thiên vị, chúng tôi mong muốn các bạn có nhiều thông tin nhất có thể để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho mình. Chúng tôi sẽ tư vấn các thông tin cần thiết để bạn có thể tự ra quyết định, và hỗ trợ bạn trong toàn bộ quá trình tiến hành hồ sơ tiếp theo.

Select your study abroad destination from the list below

Australia
Canada
New Zealand
UK
USA